Projekt planu zagospodarowania Polonii

W marcu wyłożono projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Konwiktorskiej 6. Naszą uwagę zwróciły zapisy dotyczące hali, które ograniczają jej rozmiary. Naszym zdaniem są one zbyt daleko idące, ponieważ uniemożliwiają przyszłą rozbudowę. Zgłosiliśmy uwagi do projektu planu.

Kompleks przy ul. Konwiktorskiej 6 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – dokumentem określającym zasadnicze przeznaczenie danej nieruchomości. W nim wyznacza się  m.in. linie zabudowy budynków, które można wybudować na danym obszarze.

O potrzebie przygotowania planu dla K6 mówiło się już od wielu lat. W połowie marca na stronie urzędu Warszawy pojawił się projekt, który można obejrzeć również w siedzibie Biura Architekruty i Planowania Przestrzennego w Alejach Jerozolimskich 44.

W projekcie planu są wskazane m.in. maksymalne dopuszczalne linie zabudowy nowych budynków mających powstać na dziedzińców – w tym hali sportowej (ma się znajdować na rogu ulic Międzyparkowej i Bonifraterskiej). Z cyfrowej wersji planu nie wynika jednoznacznie, jaki jest jej maksymalny dopuszczalny rozmiar. Przedstawiciele Biura Architektury odesłali nas do wyłożonego w siedzibie biura rysunku planu w skali 1:1000 (1 cm na planie odpowiada 10 m w rzeczywistości).

Pojechaliśmy do siedziby Biura Architektury i na własną rękę zmierzyliśmy, jakie są dopuszczalne rozmiary budynku hali.

Z naszych pomiarów wynika, że maksymalna długość dłuższej ściany mogłaby wynieść ok. 58,3-58,5 m…


… natomiast krótszej – ok. 53,5-53,8 m.

Według projektu przedstawionego przez architektów 1,5 roku temu, aby hala mogła pomieścić 2000 widzów, musi mieć rozmiary 58,5 m na 54 metry. Na nasze oko, z planu nie wynika jednoznacznie, że taki budynek może powstać na K6.

Najbardziej kontrowersyjne, naszym zadaniem, jest ograniczenie powierzchni zabudowy tylko do obszaru przewidzianego w obecnym projekcie architektów. Uniemożliwia to ewentualną przebudowę hali w przyszłości i zwiększenie jej rozmiarów, aby mogła pomieścić 2500 widzów.

W przyszłości – wraz z rozwojem seniorskich sekcji koszykarskich Polonii Warszawa, ich zaplecza młodzieżowego – obecnie proponowana dopuszczalna powierzchnia hali (na której nie będzie można wybudować budynku większego niż dla 2000 widzów) może nie wystarczyć potrzebom sportowym i szkoleniowym polonijnych koszykarzy, stanowić barierę ich rozwoju w przyszłości.

Znamy przykłady rozbudowy istniejących obiektów. Tak się działo w wypadku Legii Warszawa. Jeszcze kilka lat temu hala na Bemowie mogła pomieścić 300 widzów. Obecnie, po wielu przebudowach, trybuny obiektu przy Obrońców Tobruku mogą pomieścić 2000 osób, a i tak miasto planuje budowę “Zielonym Kanonierom” obiektu na ok. 6-7 tysięcy widzów, przeznaczonego przede wszystkim “Zielonym Kanonierom”.

Niestety, obecny projekt planu zagospodarowania przestrzennego wyklucza przyszłą rozbudowę hali na K6.

Przedstawione w projekcie planu ograniczenia są tym bardziej wątpliwe, gdyż w zeszłym roku miasto (a konkretniej Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta) wystąpiło do wojewódzkiego konserwatora zabytków o dopuszczenie możliwości wybudowania hali o rozmiarach 67,7 m x 54 m – mogącej pomieścić 2500 widzów. Konserwator wyraził na to zgodę.

Wniosek Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta o opinię w sprawie dopuszczalności budowy hali dla 2500 widzów wraz z wizualizacjami i schematami
Źródło: informacja publiczna

 

Odpowiedź Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków m.in. w sprawie zgody na wybudowanie hali dla 2500 widzów
Źródło: informacja publiczna

 

W świetle powyższych okoliczności, naszym zdaniem, jak najbardziej zasadne jest dopuszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego możliwości wybudowania większej hali, mogącej pomieścić 2500 miejsc. Obecny projekt planu to niestety uniemożliwia.

W związku z powyższą sytuacją, złożyliśmy do projektu planu 2 odrębne uwagi:
1) wniosek o potwierdzenie, że w obecnym planie dopuszczalne linie zabudowy mogą wynieść 58,5 x 54 m,
2) wniosek o powiększenie możliwości obszaru zabudowy hali, aby mógł powstać obiekt o rozmiarach 67,7 m x 54 m (zgodnie z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Uwagi do projektu planu rozpatruje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nawet w wypadku ich odrzucenia, Rada Warszawy może zadecydować o ich uwzględnieniu w ostatecznym kształcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco.