Kontakt

Fundacja Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego

E-mail
Facebook
Twitter

Adres rejestrowy:
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa