Misja i cele

Fundacja Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa została powołana 20 grudnia 2019 r.

Jej celem jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o dziejach sekcji koszykówki męskiej KS Polonia Warszawa. Fundacja w tym celu planuje organizację wydarzeń o charakterze sportowo-kulturalnym, jak również wydawać stosowne publikacje. Planujemy również informować o obecnej sytuacji sekcji.

Uważamy, że największym dobrem Polonii jest jej wspaniała historia. Mamy nadzieję, że pamięć o niej, pomoże w przywróceniu sekcji jej dawnej świetności.