Projekt planu zagospodarowania Polonii

W marcu wyłożono projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Konwiktorskiej 6. Naszą uwagę zwróciły zapisy dotyczące hali, które ograniczają jej rozmiary. Naszym zdaniem są one zbyt daleko idące, ponieważ uniemożliwiają przyszłą rozbudowę. Zgłosiliśmy uwagi do projektu planu.

Kompleks przy ul. Konwiktorskiej 6 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – dokumentem określającym zasadnicze przeznaczenie danej nieruchomości. W nim wyznacza się  m.in. linie zabudowy budynków, które można wybudować na danym obszarze.

Czytaj dalej Projekt planu zagospodarowania Polonii