Oświadczenie Fundacji Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa

Poniżej przedstawiamy oświadczenie naszej Fundacji odnoszące się do zmian organizacyjnych w koszykówce męskiej Polonii Warszawa.

 

Szanowni Państwo,

Wczoraj zakończono reorganizację w KKS Polonia Warszawa. Poprzedni sezon, ku radości polonijnej społeczności, zakończył się spektakularnym awansem zespołu “Czarnych Koszul” do I ligi koszykówki mężczyzn. Gratulujemy sukcesu zawodnikom, trenerowi Andrzejowi Kierlewiczowi, dyrektorowi klubu Tomaszowi Jaremkiewiczowi i wszystkim członkom pionu sportowego.

Jako współwłaściciele klubu, w minionym sezonie, społecznie pracowaliśmy m.in. na rzecz drużyny, klubowej społeczności, projektowanej hali przy ul. Konwiktorskiej 6, co jest dla nas wielkim zaszczytem (szerzej omówimy to za kilka tygodni w podsumowaniu działalności Fundacji).

W rozgrywkach 2021/22, drużyną ligową “Czarnych Koszul” zarządzała spółka KKS Polonia Warszawa sp. z o.o., tworzona przez następujące podmioty:

– Fundację Horizon+ (której założycielem i prezesem jest Jakub Górski) – posiadającą 40% udziałów

– Fundację Nasza Warszawa (której założycielem i od kilku miesięcy prezesem jest Jarosław Popiołek) – posiadającą 40% udziałów

Fundację Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa – posiadającą 20% udziałów.

Fundację Horizon+ i Fundację Nasza Warszawa wyposażono również w prawo do powoływania po 1 członku zarządu i po 1/3 składu rady nadzorczej.

Napawają nas dumą osiągnięcia sportowe klubu, dzięki którym, po latach niebytu, Polonia zbliżyła się do czołówki polskiej koszykówki. Tak wysoko w hierarchii rodzimego basketu, koszykarze “Czarnych Koszul” nie byli od 11 lat.

Pomimo sukcesów sportowych, klub przechodził kryzys organizacyjny wynikający z działań Jarosława Popiołka. Były to m.in.:

– łamanie ładu korporacyjnego klubu, forsowanie działań sprzecznych z polityką władz klubu,

– promowanie Jacka C. Kamińskiego (włącznie z przejściowym powołaniem do zarządu klubu) pomimo prezentowanych przez Jacka C. Kamińskiego skrajnie prorosyjskich, proputinowskich postaw (także przy okazji lutowej napaści Rosji na Ukrainę),

– nieakceptowalne, urągające dobrym obyczajom, zachowania wobec przedstawicieli m.st. Warszawy, osób związanych z klubem, polonijną społecznością,

– prowadzenie kampanii dezinformujących o działalności klubu i wobec osób z nim związanych (m.in. za sprawą wydawanego przez Fundację Nasza Warszawa periodyku “Polonia Ole”).

Oceną prawną tych działań zajmują się odpowiednie do tego organy wskutek zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prywatnego aktu oskarżenia.

Nie odbierając Jarosławowi Popiołki historycznych i współczesnych zasług dla koszykarskiej Polonii Warszawa, utrzymywanie takiej sytuacji uniemożliwiało sprawne funkcjonowanie klubu w przyszłości. Stwarzało wręcz poważne zagrożenie jego upadku.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zdecydowaliśmy się bezwarunkowo wesprzeć działania Jakuba Górskiego, głównego finansującego klub w sezonie 2021/22 (za co chcemy mu podziękować), mające na celu przełamanie impasu wokół KKS Polonia Warszawa.

Zaaprobowaliśmy przekazanie drużyny do nowopowstałej spółki Projekt 1P Sp. z o.o., której właścicielem jest Jakub Górski, a prezesem Łukasz Tusiński, postać niezwykle zasłużona dla polonijnej koszykówki. Wczoraj “stara” spółka KKS Polonia Warszawa sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji.

Nie ma to jednak faktycznego wpływu na losy klubu. Sukcesorem jest Projekt 1P Sp. z o.o., która będzie zarządzać zespołem koszykarzy “Czarnych Koszul” w nadchodzących rozgrywkach. “Nowa” spółka otrzymała już dotację m.st. Warszawa na nadchodzący sezon w wysokości 127.152,00 zł. Inauguracja I ligi mężczyzn z udziałem Polonii Warszawa odbędzie się już za nieco ponad miesiąc, 24 września.

Głęboko wierzymy, że obecnej strukturze, Polonia będzie nie tylko rozwijać się sportowo, organizacyjnie, ale także w funkcjonować zgodnie z wartościami stojącymi u jej zarania.

Jakubowi Górskiemu, Łukaszowi Tusińskiemu, dyrektorowi sportowemu Tomaszowi Jaremkiewiczowi, sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom życzymy powodzenia w dalszej działalności!

Z poważaniem
Kamil Czarzasty
Prezes Fundacji Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa
Członek Zarządu KKS Polonia Warszawa sp. z o.o. (w likwidacji)

Jedna odpowiedź do “Oświadczenie Fundacji Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa”

Możliwość komentowania jest wyłączona.