Umowa na zaprojektowanie K6 podpisana. Jak będzie wyglądać hala?

Ponad 2 tysiące miejsc na trybunach, większa powierzchnia zabudowy, parkiet poniżej poziomu ziemi, dodatkowa przestrzeń na zaplecze – tak ma wyglądać planowana hala przy ul. Konwiktorskiej 6 w myśl zmodyfikowanych planów JSK Architekci.

30 listopada władze miasta Warszawy podpisały umowę z pracownią JSK Architekci na zaprojektowanie stadionu, hali sportowej i budynku Centrum Wsparcia Sportu przy ul. Konwiktorskiej 6. W stosunku do pierwotnych założeń istotnie zwiększono liczbę miejsc na trybunach. Podczas meczów koszykarskich, będzie mogło zasiąść ponad 2000 widzów, dzięki czemu spełniony zostanie wymóg Polskiej Ligi Koszykówki. Spełniony został zasadniczy postulat akcji Hala dla Polonii.

Podpisanie umowy między M.St. Warszawa a pracownią JSK Architekci
Źródło: Twitter Rafała Trzaskowskiego

 

Według obecnej koncepcji, hala miałaby w sumie 4 trybuny:

– Trybunę stałą wzdłuż parkietu – na 995 miejsc

– Teleskopową (rozkładaną) trybunę będącą przedłużeniem stałej – na 480 miejsc

– 2 teleskopowe trybuny za koszami – po 300 miejsc.

W sumie na meczach koszykarskich na trybunach mogłoby zasiąść 2075 osób.

Wizualizacja hali przy ul. Konwiktorskiej 6
Źródło: M.St. Warszawa

 

W stosunku do pierwotnych planów, powiększono pojemność trybuny teleskopowej przylegającej do trybuny stałej (pierwotnie miała mieć o ok. 150 miejsc mniej) oraz dostawiono 2 trybuny za koszami.

Liczba stałych miejsc będzie stanowić ok. połowę wszystkich możliwych do wykorzystania przy okazji meczów koszykarskich. Jest to zgodne z praktyką stosowaną w halach oddanych do użytku w ostatnich latach. W Arenie Ostrów (w Ostrowie Wielkopolskim), łączna liczba miejsc to 3086 miejsc, z czego na teleskopowych jest 1330 miejsc. Jeszcze większy udział mobilnych trybun mamy w hali widowiskowo-sportowej w Puławach. Tam na teleskopowych jest aż 1726 z 3362 wszystkich miejsc dla widzów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, hala będzie mogła być wykorzystywana do innych dyscyplin, w których wymiary boiska są większe niż w wypadku koszykówki.

Zaktualizowana wizualizacja hali Polonii Warszawa
Źródło: M.ST. Warszawa

Z wizualizacji wynika, że przewidziano dwa ciągi piesze – na poziomie parkietu a także na antresoli łączącej trybunę stałą z trybunami teleskopowymi.

Zwiększenie miejsca dla widzów stało się możliwe z dwóch powodów. Przede wszystkim, zwiększono powierzchnię zabudowy. W myśl wytycznych konkursowych, hala miała mieć powierzchnię ok. 2784 m2, zaś pierwotna koncepcja JSK zakładała ok. 2601 m2. Z zaprezentowanej wizualizacji wynika, że wymiary hali wyniosą  58,5 m na 54 m. Powierzchnia zabudowy to 3159 m2. Jest to o ok. 500 m2 więcej, niż pierwotnie planowano.

Przekroje hali – pierwotnie planowany (na górze) i zaktualizowany (na dole)

Drugi istotny element, to zwiększenie liczby kondygnacji hali – z 3 do 4. Na pierwotnie przewidzianym na parking poziomie -1, znaleźć się ma parkiet, przestrzeń magazynowa, szatnie, zaplecze medyczne i przestrzeń dla sędziów, pierwotnie ulokowanych na poziomie 0. Na przekroju obrazującego poszczególne poziomy nie widać przestrzeni na pomieszczenia techniczne, które miały znajdować się na poziomach -1, -2 i -3. Dwie „strefy techniczne” widać na poziomie -1. Podobnie jak wg pierwotnych planów, szczyt hali będzie 14,1 m nad ziemią.

Według adnotacji na obrysach, istotnie zmieni się powierzchnia loży VIP (poziom +2) – miałaby się zwiększyć z 49.8 m2 do 76,6 m (aczkolwiek z samych wizualizacji to nie wynika – być może to kwestia zmienionej metodologii obliczania).

Poziom +2: pierwotnie planowany (na górze) i zaktualizowany (na dole)
Źródło: M.St. Warszawa

Z innych istotnych zmian, na poziomie +1 zamieniono umiejscowienie sanitariatów i stoisk gastronomicznych. Dzięki temu, powiększyła się tam powierzchnia toalet (z 2x 33,5m2 na 2x 51,1 m2), a gastronomii – zmniejszyła (z łącznie 89,2 m do 74 m2).

Poziom +1: pierwotnie planowany (na górze) i zaktualizowany (na dole)
Źródło: M.St. Warszawa

 

Z drugiej strony, na poziomie 0 (w miejsce szatni, pomieszczeń dla sędziów, przeniesionych na poziom -1) znalazła się dodatkowa przestrzeń gastronomiczna (łącznie dodatkowe 82 m2) oraz sanitariaty (dodatkowe 105,2 m 2).

Poziom 0: pierwotnie planowany (na górze) i zaktualizowany (na dole)
Źródło: M.St. Warszawa

 

“Nowy” poziom -1 – na nim przewidziano miejsca pierwotnie zaplanowane na poziomie 0
Źródło: M.St. Warszawa

Wydaje się, że możliwie optymalnie wykorzystano proponowaną powierzchnię hali. Aby projekt był w pełni funkcjonalny, wymaga jednak pewnych zmian. Przede wszystkim, konieczna jest rezygnacja z przeszklonej ściany. Umożliwi to komfortowe rozgrywanie meczów o każdej porze dnia. Jest to pożądane także z punktu widzenia kosztów utrzymania obiektu, wszak przeszklony obiekt wymaga dodatkowego ogrzewania.

Koncepcja zakłada, że przestrzeń dla mediów: podesty do kamer, stanowiska dla prasy, komentatorów, znajdują się na trybunie stałej. Należałoby rozważyć przeniesienie ich na drugą stronę, naprzeciwko trybuny. Dzięki temu uzyskano by przestrzeń, którą można przeznaczyć np. na trybunę VIP (jej pojemność jest bardzo istotna przy okazji dopuszczenia hali do europejskich pucharów), a tłem dla transmisji telewizyjnych jest trybuna, nie zaś goła ściana.

Tak jest rozlokowana część medialna np. we wspomnianej Arenie Ostrów – po drugiej stronie trybuny stałej, na antresoli, umocowane są kamery oraz miejsca dla prasy, zaś komentatorzy urzędują na parkiecie. Do rozważenia byłoby również poszerzenie hali o dodatkowe ok. 5 metrów (do +/- 63.5 m.). Dzięki temu znalazłoby się miejsce na kolejną trybunę dla 480 osób, a hala spełniłaby wówczas wymogi EuroCup co do minimalnej pojemności (wynoszącej 2500 miejsc).