List otwarty Fundacji w sprawie koszykarzy Polonii Warszawa

Jak informowaliśmy wczoraj, w obecnym sezonie koszykarze Polonii Warszawa nie wystąpią w jakiejkolwiek lidze. Zdecydowaliśmy się w związku z tym na wystosowanie listu otwartego do włodarzy sekcji koszykówki męskiej Polonii Warszawa. Jego treść poniżej.

Janusz Kołakowski
Kierownik Sekcji Koszykówki
Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa

Wojciech Kozak
Klub Koszykarski Polonia Warszawa
Sportowa Spółka Akcyjna

Przedstawiciele władz
MKS Polonia Warszawa i KK Polonia Warszawa SSA

 

Szanowni Państwo,

Od pewnego czasu nosiliśmy się z zamiarem zadania Państwu pytań dotyczących koszykarskiej sekcji Polonii Warszawa. Już za kilka dni minie równo dziesięć lat od rozpoczęcia ostatniego w historii ekstraklasowego sezonu „Czarnych Koszul”.

Powodem, który sprawił, że list opublikowano dziś, jest fakt niezgłoszenia drużyny Polonii Warszawa do jakichkolwiek ligowych polskich koszykarskich rozgrywek seniorskich.

To dopiero trzecia taka sytuacja od czasu powojennej reaktywacji sekcji. Dwie poprzednie miały miejsce w ostatniej dekadzie: w sezonach 2011/12, 2018/19. Od 2016 roku nie zdarzyło się, aby Polonia występowała w rozgrywkach centralnych, a złożona z młodzieżowców drużyna MKS-u, jeśli pojawiała się na regionalnych, trzecioligowych parkietach (najniższy możliwy, czwarty poziom rozgrywek), to najczęściej wysoko przegrywała. Włącznie z bodaj najwyższą w historii klubu zeszłoroczną klęską 48:127 z AZS Politechniką Warszawską.
W ostatnich latach, trzecioligowi koszykarze Polonii byli jedną z najgorszych drużyn występujących w rozgrywkach ligowych w Polsce.

Przytoczone powyżej okoliczności wskazują, że mamy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem w przeszło 90-letniej historii sekcji koszykówki męskiej Polonii Warszawa. Klubu, który na przestrzeni swoich dziejów zdobywał kilkanaście medali mistrzostw Polski w koszykówce, z sukcesami występował na arenie międzynarodowej, a w polskiej Ekstraklasie występował aż 46-krotnie (co jest na dziś czwartym najlepszym wynikiem w Polsce).

Niestety, chwalebna historia i tradycja powoli staje się wspomnieniem. Ostatnia dekada jest najgorsza w historii koszykarzy „Czarnych Koszul”. Zła sytuacja ligowej koszykówki seniorskiej rezonuje również na młodzieżowców. Brak zwieńczenia piramidy szkoleniowej pełnokrwistą drużyną ligową, bezdyskusyjnie wpływa na to, że MKS Polonia, do niedawna jeden z najlepszych klubów szkolących młodzież w Polsce, w poprzednim sezonie nie miał ani jednej drużyny, która zajęła pierwsze miejsce na poziomie regionalnym.

Zaistniała sytuacja skłania nas do spytania Państwa, jako przedstawicieli podmiotów określających się za kontynuatorów polonijnej tradycji.

  • Jaki jest Państwa plan na przełamanie impasu i wyjście z kryzysu trawiącego sekcję?
  • Czy są Państwo w ogóle zainteresowani podjęciem próby odtworzenia seniorskiej koszykówki męskiej Polonii Warszawa?

Ponadto chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki plan ma MKS Polonia Warszawa (wraz z kierownikiem sekcji koszykówki męskiej Januszem Kołakowskim), odpowiadający od kilkunastu lat za szkolenie polonijnej młodzieży, w ostatnich 10 latach zgłaszający również drużynę do II lub III ligi? Co władze sekcji planują uczynić, aby powstała piramida szkoleniowa z prawdziwego zdarzenia, dzięki której znakomita praca klubowych trenerów, będzie mogła być pożytkowana na rzecz rozwoju Polonii Warszawa?

Jaką rolę pełni w tym wszystkim spółka KK Polonia Warszawa SSA (wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem, Wojciechem Kozakiem) do 2011 roku zarządzająca drużyną ekstraklasową, a od czasu jej relegacji nie prowadząca żadnej działalności sportowej? Czy spółka zamierza zgłosić drużynę do rozgrywek seniorskich? Nie licząc półoficjalnych informacji o planach kupna dzikiej karty do Polskiej Ligi Koszykówki w 2014 roku, czy w ostatnich latach podejmowano jakieś aktywności na rzecz reaktywacji drużyny ligowej? Czy spółka ma plan wyjścia z zadłużenia (wg. ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego, na koniec 2017 r., kapitał własny KK Polonia SSA był ujemny, wynosił -857.452,26 zł)?

Uważamy, że konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu reaktywację seniorskiej koszykówki męskiej na Polonii. Według nas jest to konieczne do tego, aby uratować klub przed dalszą marginalizacją. Pasywność we wspomnianej materii, połączona z rosnącą konkurencją na koszykarskim warszawskim rynku, posiadającą zaplecze w drużynach ligowych, w dalszym stopniu doprowadzi do dalszej degradacji Polonii, klubu niegdyś o wielkich sukcesach w koszykówce zarówno seniorskiej, jak i młodzieżowej.

Doceniamy Państwa niewątpliwe zasługi w ostatnich wielkich sukcesach koszykarzy Polonii: brązowych medalach mistrzostw Polski w 2004 i 2005 r., jak i w utrzymaniu drużyny na poziomie Ekstraklasy w latach 2005-11. Jesteśmy świadomi występowania obiektywnych trudności związanych z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych, jak i  istniejącymi deficytami infrastrukturalnymi. Uważamy jednak, iż nie może to usprawiedliwiać bierności i dalszej degradacji koszykówki Polonii Warszawa. Wspomniane problemy nie tłumaczą tego, że ligowa drużyna Polonii była w ostatnich latach jedną z najgorszych w Polsce. Wszak przez lata swojego istnienia, koszykarze „Czarnych Koszul” mierzyli się z wieloma różnymi trudnościami organizacyjnymi, jednak dzięki zaangażowaniu i pomysłowości pasjonatów odpowiedzialnych za działalność klubu (takich jak m.in. Stanisław Poroszewski, Henryk Jaźnicki, Jan Stanisław Nowak, Andrzej Kaszyński, last but not least Krzysztof Mateja i wielu innych, niewymienionych z nazwiska, którym polonijna koszykówka była szczególnie bliska), udawało się zachowywać ciągłość drużyny seniorskiej i szkolenia.

Jako Fundacja Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa, tworzona przez osoby, które w ostatnich latach podejmowały aktywności na polu upamiętnienia historii “Czarnych Koszul” (m.in. wystawa “Rzut w minione stulecie”, upamiętniająca 90-lecie polonijnej koszykówki, organizowanie wydarzeń poświęconych sukcesom Polonii) wyrażamy gotowość do wzięcia udziału w procesie odbudowy. Swoim zaangażowaniem, wiedzą, wszelkimi dostępnymi środkami, chętnie włączymy się w reaktywację seniorskiej koszykówki Polonii Warszawa z prawdziwego zdarzenia.

Niezależnie od powyższego, chcielibyśmy poznać Państwa wizję bliższej i dalszej przyszłości polonijnej koszykówki męskiej. Uważamy, że przedstawienie planu, czy choćby wyrażenie swojego stanowiska, należy się wciąż pokaźnej, choć niestety, kurczącej się, społeczności zainteresowanej losami koszykarzy “Czarnych Koszul”.

W zaistniałej sytuacji, brak Państwa odzewu na wspomniany apel, brak przedstawienia planów na przełamanie obecnego kryzysu, będziemy rozumieć jako Państwa désintéressement seniorską koszykówką męską Polonii Warszawa.

 

Kamil Czarzasty
Prezes Zarządu
Fundacja Kultywowania Tradycji
Koszykarzy Polonii Warszawa